Szybka, darmowa dostawa
Realizacja zamówienia do 24h
14 dni na zwrot
Szybki i profesjonalny serwis

Zwrotu podatku VAT dla podróżnych

Podczas składania zamówienia mogą Państwo skorzystać ze zwrotu podatku VAT dla podróżnych Tax Free. Wystarczy uzupełnić dane w zakładce Zakupy z Tax Free w koszyku. Formularz Tax Free z paragonem na odwrocie dostarczymy razem z zamówieniem.

Miejscem stałego zamieszkania Podróżnego musi być kraj spoza Unii Europejskiej. Minimalna wartość towarów zakupionych na Tax Free to 200 zł brutto.

Opuszczając teren UE należy zgłosić się do Urzędu Celnego i przedstawić podpisany dokument Tax Free wraz z dowodem transakcji (paragonem) i paszportem. Celnik potwierdza wywóz towaru przystawiając stempel (brak pieczęci celnika na formularzu Tax Free uniemożliwia otrzymanie zwrotu pieniędzy). Wywóz towaru musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia trzeciego miesiąca od daty zakupu, np. kupując 14 sierpnia możesz wywieźć towar najpóźniej 30 listopada.

Zwrot podatku można otrzymać w placówkach Global Blue. Wielkość zwrotu obliczany jest na podstawie wydanej kwoty, stawki podatku VAT w danym kraju i opłaty za usługę pobieranej przez Global Blue.
Spis placówek oraz regulamin zwrotu mogą Państwo znaleźć na stronie: www.globalblue.com

Zwrot podatku na podstawie polskiego formularza Tax Free może zostać dokonany wyłącznie gotówką w okresie 7 miesięcy od miesiąca zakupu.

Towary zakupione na Tax Free nie podlegają zwrotowi. Gwarancja producenta obowiązuje bez zmian na podstawie kopii dowodu zakupu.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania związane z procedurą Tax Free znajdą Państwo na stronie: Global Blue - Najczęściej zadawane pytania

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm).

 

  • KitchenAid
  • Tax Free